Zmiana wersji IFS

Chcielibyśmy poinformować naszych klientów IFS o aktualnej zmianie wersji IFS:
Najnowsza wersja IFS Food 6.1 zacznie obowiązywać od 01.07.2018, a nowa wersja IFS Logistics 2.2 będzie obowiązkowa od 01.06.2018.